Take-away spaghetti

Fantasmagorikke Mechelen
van totaal € 2.500 (120%)
Afgesloten

Hallo,

We zijn met Fantasmagorikke een bont allegaartje dat dit jaar het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds en KOTK steunt met onze spaghetti take-away op zaterdag 19 februari 2022. Onze lady chef Fatima Bouzambou heeft een dochter met type 1 diabetes en dat telt toch als motivatie voor dit initiatief. We hopen natuurlijk om volgend jaar weer een heus eetfestijn voor jullie te kunnen organiseren.

Bestel via Bestelling Spaghetti - Fantasmagorikke (google.com)

Groetjes,

Fantasmagorikke